poniedziałek, 11 listopada 2019

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Siedlcach - udział delegacji Zakładu Karnego w Siedlcach


Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Siedlcach.
 W miejskich uroczystościach uczestniczyła delegacja 
Zakładu Karnego w Siedlcach
z dyr. ppłk Markiem Suwińskim na czele.

W przemówieniu wygłoszonym pod Pomnikiem Wolności prezydent Siedlec, Andrzej Sitnik oddał hołd wszystkim patriotom, którzy wytrwale wierzyli w odrodzenie Polski i dla tego celu poświęcili swoje życie. Podkreślił, że ojcowie naszej niepodległości, choć pochodzący z różnych obozów ideowo-politycznych, a często nawet skłóceni, dla dobra państwa potrafili współpracować: – Determinacja i wola zwycięstwa przyniosły upragniony przez pokolenia efekt: wolność i niezależność.