piątek, 8 lutego 2019

8 lutego - Święto Służby Więziennej8 lutego - Święto Służby Więziennej

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki wręczył dzisiaj funkcjonariuszom Służby Więziennej akty nadania na wyższe stopnie służbowe, odznaki resortowe "Za zasługi w pracy penitencjarnej". Odznaki  "Semper Paratus" oraz odznaki 100-lecia polskiego więziennictwa wręczył Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński.

W uroczystości, która odbyła się w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie, ponadto udział wzięli: zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Artur Dziadosz oraz płk Grzegorz Fedorowicz, dyrektorzy biur, naczelni kapelani więziennictwa, dyrektorzy okręgowi, dyrektorzy jednostek penitencjarnych oraz przedstawiciele Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa na czele z przewodniczącym Czeslawem Tułą, przewodniczący Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa Krzysztof Kutela i przewodniczący Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej Janusz Kwiecień. Uroczystość ta inauguruje obchody 100 - lecia polskiego więziennictwa. Centralne Obchodów Święta Służby Więziennej w 100-lecie powołania formacji odbędą się 28 czerwca br. na Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.