czwartek, 19 kwietnia 2018

Katyńskie uroczystości w Siedlcach

Katyńskie uroczystości w Siedlcach

w których uczestniczyła delegacja
 Zakładu Karnego w Siedlcach


13 kwietnia obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, dzień ten ustanowiono, aby oddać hołd 21 768 obywateli Polski, rozstrzelanym wiosną 1940 roku, na mocy decyzji najwyższych władz ZSRR. Egzekucji ofiar, uznanych za „wrogów władzy sowieckiej” i zabijanych strzałami w tył głowy, dokonała radziecka policja polityczna NKWD. Ofiarami zbrodni byli oficerowie, podoficerowie, szeregowi Wojska Polskiego, funkcjonariusze Policji Państwowej, Straży Granicznej i Służby Więziennej, którzy po agresji ZSSR na Polskę, zostali rozbrojeni i zatrzymani przez Armię Czerwoną jako jeńcy wojenni.