środa, 28 marca 2018

Spotkanie Wielkanocne w Zakładzie Karnym w Siedlcach

Spotkanie Wielkanocne w Zakładzie Karnym w Siedlcach


26 marca br. w Zakładzie Karnym w Siedlcach odbyło się wielkanocne spotkanie funkcjonariuszy i pracowników siedleckiej jednostki. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło władz kościelnych, samorządowych, formacji mundurowych oraz przedstawicieli kontrahentów zatrudniających osoby odbywające karę pozbawienia wolności.Wśród przybyłych na spotkanie gości nie zabrakło Biskupa Diecezji Siedleckiej Kazimierza Gurdy, Naczelnego Kapelana Więziennictwa Kościoła rzymskokatolickiego ks. Adama Jabłońskiego, dziekana ks. kan. Grzegorza Suchodolskiego, Prezydenta Miasta Siedlce Wojciecha Kudelskiego, Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach podinsp. Andrzeja Dziewulskiego, Komendanta Powiatowego Policji w Węgrowie podinsp. Andrzeja Styrczuli, Wojskowego Komendanta Uzupełnień ppłk. Michała Oździńskiego, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzeja Celińskiego, Dowódcy Siedleckiego Garnizonu ppłk. Sebastiana Kembrowskiego oraz przedstawicieli Starostwa Powiatowego, Urzędu Gminy Siedlce, Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach, Prezesa Zakładu Mięsnego „Wierzejki” Pana Jana Zdanowskiego oraz dyrektora P.P. Setar Pani Anety Zybertowicz.
Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach ppłk Marek Suwiński, w pierwszej części swojego przemówienia złożył serdeczne podziękowania za przybycie wszystkim zgromadzonym gościom. Kolejne słowa skierował do pracowników i funkcjonariuszy siedleckiej jednostki, życząc wszelkiej pomyślności oraz spokojnego czasu w gronie rodziny podczas nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy.

Chrzest i Bierzmowanie w ZK Siedlce

Chrzest i Bierzmowanie w ZK Siedlce


Jeden osadzony przyjął sakrament chrztu, a szesnastu sakrament bierzmowania z rąk Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy w kaplicy Zakładu Karnego w Siedlcach, w poniedziałek 26 marca. Wraz z Księdzem Biskupem Mszę św. koncelebrowali ks. kan. Grzegorz Suchodolski – dziekan dekanatu siedleckiego, ks. Mateusz Czubak – kapelan siedleckiego więzienia i ks. Adam Bujek – prezbiter drogi neokatechumenalnej.Śpiewy podczas liturgii animowały osoby z apostolatu więziennego pod kierunkiem Magdaleny i Tomasza Leszczyńskich. Świadkami sakramentu bierzmowania byli współosadzeni, a także bliscy z ich rodzin. W Eucharystii uczestniczyli też licznie zebrani wychowawcy i funkcjonariusze Służby Więziennej