sobota, 24 marca 2018

Kształcenie funkcjonariuszy Służby Więziennej na nowych zasadach

Kształcenie funkcjonariuszy
 Służby Więziennej
 na nowych zasadach


Sejm znowelizował także ustawę o Służbie Więziennej. Ta zakłada zmianę systemu naboru oraz szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej. Głównym celem jest utworzenie uczelni Służby Więziennej, wzorowanej na rozwiązaniach stosowanych w Wojsku Polskim, Policji czy w Państwowej Straży Pożarnej, która będzie kształcić przyszłe kadry dla potrzeb więziennictwa. "Obecnie żadna z polskich uczelni wyższych realizujących kształcenie na kluczowych dla więziennictwa kierunkach, w tym resocjalizacja, bezpieczeństwo, czy kryminologia, nie wyposaża jednocześnie absolwentów w specyficzne kompetencje właściwe dla funkcjonariuszy SW wynikające z paramilitarnego charakteru tej formacji" - podkreślało Ministerstwo Sprawiedliwości. Resort zapowiedział również zmiany zasad naboru do Służby Więziennej, które zyskać mają bardziej scentralizowany charakter.