piątek, 9 marca 2018

Odprawa roczna w ZK Siedlce

Odprawa roczna w ZK Siedlce6 marca br. w Zakładzie Karnym w Siedlcach, z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie płk. Zbigniewa Brzostka, odbyła się odprawa podsumowująca miniony rok.

Początek roku w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej to czas podsumowań i analiz, których celem jest wypracowanie lepszych metod pracy penitencjarnej. Podczas odprawy została podsumowana działalność, jaką jednostka prowadziła w 2017 roku.
Kierownicy poszczególnych działów organizacyjnych Zakładu Karnego w Siedlcach przedstawili sprawozdania z działalności w 2017 roku. W opinii wszystkich prelegentów mijający rok był czasem wytężonej pracy i dużego zaangażowania wszystkich pracowników oraz funkcjonariuszy ze względu na realizowane przedsięwzięcia. Przedstawiono również plany i zadania do realizacji na bieżący rok.
Ważnym elementem odprawy była kwestia dotycząca programu „Pracy dla Więźniów” oraz założenia projektu modernizacji Służby Więziennej na lata 2017 -2020.
Dyrektor Okręgowy płk Zbigniew Brzostek wysoko ocenił zakres wykonanych prac oraz stały wzrost oferty zatrudnienia więźniów na rzecz organów samorządowych i kontrahentów prywatnych.
Odprawa roczna służy przede wszystkim podsumowaniu działalności zakładu, przedstawieniu osiągnięć funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej na polu zawodowym. Pozwala również na porównanie działań podejmowanych w jednostce na przestrzeni lat, co sprzyja doskonaleniu pracy oraz wyciąganiu wniosków na przyszłość.
Na zakończenie odprawy Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie płk Zbigniew Brzostek złożył funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym podziękowania za zaangażowanie w pełnioną służbę.
Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach ppłk Marek Suwiński również z uznaniem wypowiedział się na temat pracy podległej kadry, zaznaczając, że kolejny rok będzie czasem równie wytężonej pracy, życzył swoim podwładnym pełnienia obowiązków na poziomie zapewniającym właściwą realizację wyzwań, postawionych przed kierowaną przez niego jednostką.

Dyrektor ZK Siedlce na odprawie rocznej w KMP Siedlce

Dyrektor ZK Siedlce na odprawie rocznej w KMP Siedlce7 marca br. w Komendzie Miejskiej Policji w Siedlcach odbyła się odprawa roczna, w której uczestniczył dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach ppłk Marek Suwiński.

W odprawie uczestniczyli I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu insp. Marek Świszcz, kadra kierownicza KMP Siedlce oraz zaproszeni goście, m.in. Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski, Starosta Siedlecki Dariusz Stopa, przedstawiciele lokalnych służb mundurowych. Służbę Więzienną reprezentował dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach ppłk Marek Suwiński.

Międzynarodowy Dzień Kobiet w ZK Siedlce


Międzynarodowy Dzień Kobiet 

w ZK Siedlce
Dzień Kobiet to święto ustanowione przez Międzynarodówkę Socjalistyczną w Kopenhadze w 1910 roku, jako dzień pamięci ofiar walki o równouprawnienie kobiet. Dzień ten upamiętnia datę 8 marca 1908 roku, kiedy 15 tysięcy kobiet, pracownic nowojorskiej fabryki tekstylnej, podjęło strajk domagając się praw wyborczych i polepszenia warunków pracy.
Straż Więzienna była pierwszą formacją mundurową w Polsce, która oficjalnie przyjęła kobiety w swoje szeregi. Już w Dekrecie Rady Ministrów o tymczasowych przepisach więziennych z 1919 r. Art. 3 jest mowa o „dozorcach i dozorczyniach", a Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 listopada 1935 r. o umundurowaniu i uzbrojeniu Straży Więziennej uwzględniało specjalne umundurowanie dla kobiet funkcjonariuszy. Inne formacje mundurowe dały możliwość służby kobietom dopiero kilka lat później.
W strukturach organizacyjnych Służby Więziennej pracują kobiety na wszystkich stanowiskach, od najwyższych szczebli kierowniczych, przez działy administracyjne, po stanowiska ściśle związane z pracą w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.
W Zakładzie Karnym w Siedlcach zatrudnione są 52 kobiety, w tym 41 na etatach funkcjonariuszy Służby Więziennej, a 11 na etatach pracowników cywilnych. Każdego dnia na równi z mężczyznami wykonują obowiązki służbowe w celu zapewnienie bezpieczeństwa w jednostkach penitencjarnych oraz prowadzenia skutecznego procesu resocjalizacji osób pozbawionych wolność.