niedziela, 4 marca 2018

Roczna odprawa kierownictwa Służby Więziennej

Roczna odprawa kierownictwa Służby Więziennej


Bezpieczeństwo, resocjalizacja, probacja, edukacja, ekonomia i wizerunek Służby Więziennej, to najważniejsze obszary ulegające pozytywnej zmianie w ostatnim czasie – mówił Patryk Jaki, dziękując funkcjonariuszom za profesjonalizm i zaangażowanie przy realizacji reformy zapoczątkowanej przez resort sprawiedliwości. W Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie, w dniach 27 lutego – 1 marca 2018 roku, odbyła się roczna odprawa służbowa kierownictwa Służby Więziennej, której głównym tematem było podsumowanie 12 miesięcy i omówienie zadań na rok 2018.


W spotkaniu wzięli udział: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński wraz z zastępcami, Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZFiPW Czesław Tuła, członek Rady Polityki Penitencjarnej przy Ministrze Sprawiedliwości prof. nadzw. dr hab. Czesław P. Kłak, dyrektorzy biur i kierownicy zespołów Centralnego Zarządu Służby Więziennej, dyrektorzy okręgowi, komendanci ośrodków szkolenia i doskonalenia kadr, naczelni kapelani więziennictwa oraz dyrektorzy zakładów karnych i aresztów śledczych w tym również Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach - ppłk Marek Suwiński (widoczny na fotografii).