poniedziałek, 19 lutego 2018

ZK Siedlce nawiązuje współpracę z kolejnym kontrahentem

ZK Siedlce nawiązuje współpracę 

z kolejnym kontrahentem


14 lutego br. w Zakładzie Karnym w Siedlcach odbyło się podpisanie listu intencyjnego, dotyczącego zatrudnienia osób pozbawionych wolności w Zakładach Mięsnych „Łuków”.


Podpisanie listu intencyjnego w sprawie zatrudnienia osób pozbawionych wolności, przez Prezes Zarządu Zakładów Mięsnych w Łukowie, Panią Irenę Grzesiak oraz dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach ppłk. Marka Suwińskiego, jest początkiem współpracy zmierzającej do odpłatnego zatrudnienia skazanych odbywających karę w siedleckiej jednostce. Założenia podpisanego listu przewidują zatrudnienie odpłatne do 30 osadzonych.
Dzięki odpłatnej formie zatrudnienia skazani będą mieli możliwość spłaty zobowiązań alimentacyjnych oraz innych ciążących na nich zobowiązań finansowych. Zdobycie zawodu oraz praktycznych umiejętności jego wykonywania podczas odbywania kary pozbawienia wolności zwiększa szanse osadzonych na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.