czwartek, 8 lutego 2018

W dniu 8 lutego Święto Służby Więziennej

W dniu 8 lutego Święto Służby Więziennej

Dzisiaj nasze święto,
 więc życzmy sobie wszystkiego najlepszego.

8 lutego Służba Więzienna obchodzi swoje święto. To już druga rocznica od rozpoczęcia programu jej modernizacji.
Pracownicy Służby Więziennej stanowią drugą po policji największą grupę uzbrojonych i umundurowanych służb w Polsce.  Na dzień 31 stycznia 2018 roku w Służbie Więziennej zatrudnionych było 29 864 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, z czego 27 897 to funkcjonariusze, a 1967 to pracownicy cywilni.
Wśród nich są 6632 kobiety, z czego 5149 to funkcjonariuszki. – Najwięcej kobiet zatrudnionych jest w służbie zdrowia - 1545, w służbie penitencjarnej (m.in. wychowawcy, psycholodzy, terapeuci) - 1096 oraz w służbie ochronnej - 510. Pozostałe kobiety pracują w działach administracyjnych, m.in. ewidencji, finansów, kwatermistrzowskim i organizacyjno-prawnym.
Funkcjonariusze SW to jedna z najlepiej wykształconych służb mundurowych - 60 proc. ma wykształcenie wyższe. 695 funkcjonariuszy jest zatrudnionych na stanowiskach oficerskich, 250 w korpusie chorążych, 1483 w korpusie podoficerskim.
  Tegoroczne obchody święta Służby Więziennej rozpoczęły się złożeniem wiązanki kwiatów przed tablicą pamiątkową w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej przez gen. Jacka Kitlińskiego, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej i jego zastępców oraz ks. Adama  Jabłońskiego, naczelnego kapelana więziennictwa. Główne uroczystości zainaugurowało wręczenie odznak resortowych "Za zasługi w pracy penitencjarnej" funkcjonariuszom, pracownikom cywilnym i osobom spoza służby. Gen. Kitliński wspólnie z Michałem Wosiem, Wiceministrem Sprawiedliwości, wręczył akty nadania stopni służbowych, odznak "Semper Paratus". Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Leszek Żukowski uhonorował sześć osób odznaką okolicznościową. Wyjątkowym momentem było wyróżnienie "Odznaką pamiątkową Katyń" 20 osób, które przyczyniły się do utrwalania pamięci i upowszechniania wiedzy o funkcjonariuszach więziennictwa - ofiarach zbrodniczych totalitaryzmów stalinowskiego i hitlerowskiego, poległych, pomordowanych i zmarłych w latach 1939-1956. Wśród nich znalazła się dr Ewa Kowalska, kierownik Muzeum Katyńskiego Oddziału Martyrologicznego MWP, która wygłosiła okoliczny wykład historyczny.