poniedziałek, 29 stycznia 2018

Zobacz, ile dni wolnych otrzyma niepełnosprawny pracownik emeryt SW w 2018 roku

Zobacz, ile dni wolnych
 otrzyma zatrudniony niepełnosprawny 
pracownik - emeryt SW w 2018 roku


W przypadku pracowników ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności obowiązują niższe normy czasu pracy niż dla pozostałych zatrudnionych.

Zasadniczo czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo (ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Jednak w przypadku pracownika ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności limit ten wynosi 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Przy czym krótsze normy czasu pracy nie mogą powodować obniżenia wysokości wynagrodzenia przysługującemu zatrudnionemu pracownikowi.

Krótszy czas pracy i dłuższy urlop: 5 praw przysługujących niepełnosprawnemu Każda osoba niepełnosprawna nie może być przy tym zatrudniana w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Pieniądze czy czas wolny, czyli co przysługuje pracownikowi za dodatkową pracę>> Tych ograniczeń nie stosuje się dla osób zatrudnionych przy pilnowaniu (na przykład monitoring, ochrona mienia) lub gdy - na wniosek osoby zatrudnionej - lekarz wyrazi zgodę na dłuższą pracę.
Natomiast ustawa o rehabilitacji nie reguluje sposobu ustalania wymiaru czasu pracy dla pracowników niepełnosprawnych, dlatego oblicza się go na podstawie kodeksu pracy, przy zastosowaniu skróconych norm czasu pracy.

Jak oblicza się wymiar czasu pracy? Dla wszystkich pracowników wymiar czasu pracy wylicza się w oparciu o podstawową 8-godzinną normę:
  • mnożąc 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających do przepracowania w okresie rozliczeniowym,
  • dodając do otrzymanej liczby godzin - dni pozostałe do końca okresu rozliczeniowego (przypadające od poniedziałku do piątku) i pomnożone przez 8 godzin,
  • i odejmując od otrzymanego wyniku po 8 godzin za każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela.
Od tak wyliczonego czasu pracy należy odjąć liczbę godzin (dni) w czasie okresów usprawiedliwionej nieobecności w pracy, do których należy między innymi urlop wypoczynkowy czy niezdolność do pracy z powodu choroby.
W przypadku pracowników niepełnosprawnych zamiast norm kodeksowych stosuje się normy określone w ustawie o rehabilitacji, właściwe dla określonych stopni niepełnosprawności - czyli albo 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, albo 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.
w przypadku pracownika zatrudnionego w wymiarze 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, roczny wymiar czasu pracy wyniesie 1 757 godzin (251 dni x 7 godzin), w tym pracownik otrzyma 114 dni wolnych od pracy, czyli:
Styczeń - 147 godzin pracy, w tym 21 dni pracy i 10 dni wolnych z dniem wolnym za święto w sobotę (35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 3 dni) - (7 godz. × 2 święta)
Luty - 140 godzin pracy, w tym 20 dni pracy i 8 dni wolnych (35 godz. × 4 tyg.)
Marzec - 154 godzin pracy, w tym 22 dni pracy i 9 dni wolnych (35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 2 dni)
Kwiecień - 140 godzin pracy, w tym 20 dni pracy i 10 dni wolnych (35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 1 dzień) - (7 godz. × 1 święto)
Maj - 140 godzin pracy, w tym 20 dni pracy i 11 dni wolnych (35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 3 dni) - (7 godz. × 3 święta)
Czerwiec - 147 godzin pracy, w tym 21 dni pracy i 9 dni wolnych (35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 1 dzień)
Lipiec - 154 godzin pracy, w tym 22 dni pracy i 9 dni wolnych (35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 2 dni)
Sierpień - 154 godzin pracy, w tym 22 dni pracy i 9 dni wolnych (35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 3 dni) - (7 godz. × 1 święto)
Wrzesień - 140 godzin pracy, w tym 20 dni pracy i 10 dni wolnych (35 godz. × 4 tyg.)
Październik - 161 godzin pracy, w tym 23 dni pracy i 8 dni wolnych (35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 3 dni)
Listopad - 147 godzin pracy, w tym 21 dni pracy i 9 dni wolnych (35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 2 dni) - (7 godz. × 1 święto)
Grudzień - 133 godzin pracy, w tym 19 dni pracy i 12 dni wolnych (35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 1 dzień) - (7 godz. × 2 święta)

Nie będzie 10 tys. plus i 500+ dla emeryta. Rząd wycofuje się z obietnic.

Nie będzie 10 tys. plus i 500+ dla emeryta.

 Rząd wycofuje się z obietnic.10 tysięcy złotych w zamian za dalszą pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego i 500 zł dodatku dla najuboższych emerytów. Takie prezenty dla seniorów jeszcze niedawno obiecywał rząd, ale teraz jego przedstawiciele wycofują się z z tych zapowiedzi.

O losy dodatków, popularnie określanych jako 10 tys. plus i 500+, zapytano wiceszefów resortów finansów i rodziny podczas debaty zorganizowanej przez dziennik "Fakt".
Najpierw dzienikarz gazety przypomniał, że rząd zapowiadał różnego rodzaju zachęty do dalszej pracy dla osób, które zdecydują się pracować nadal, pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego
Na pytanie, czy rząd nadal planuje wypłaty 10 tys. zł, wiceminister finansów Leszek Skiba uniknął odpowiedzi i zaczął przekonywać, że "najważniejszą zachętą jest to, że każdy rok pracy to wyższa emerytura".
- Należy jednak obserwować, jak rynek dostosowuje się do obecnych warunków i zastanowić się czy dodatkowe zachęty na pewno są konieczne - powiedział wiceminister.
Potem o losy zapowiedzianego przez resort Elżbiety Rafalskiej dodatku 500 zł dla najuboższych emerytów zapytano wiceministra Marcina Zielenieckiego.
Ten także nie odpowiedział wprost, czy taki dodatek jest planowany. Zamiast tego Zieleniecki mówił o waloryzacji emerytur czy "podwyższenia kwot najniższych świadczeń o 13 proc. w przypadku emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy".
- Mam świadomość, że część osób otrzymujących niższe świadczenia może oceniać te działania jako niewystarczające - powiedział zastępca Elżbiety Rafalskiej. - Działamy jednak w określonych realiach budżetowych - podkreślił.