sobota, 11 listopada 2017

Delegacja ZK na uroczystościach Święta Niepodległości w Siedlcach


Obchody Święta Niepodległości w Siedlcach

Mimo niesprzyjającej pogody pod Pomnikiem Wolności pojawiły się w sobotnie południe setki siedlczan. Były władze miasta, związani z naszym regionem parlamentarzyści, wojsko i służby mundurowe, harcerze, szkoły, organizacje społeczne i wielu mieszkańców miasta.

Zakład Karny w Siedlcach był reprezentowany przez delegację funkcjonariuszy z dyrektorem ppłk. Markiem Suwińskim na czele.99 rocznica odzyskania niepodległości w ZK Siedlce

99 rocznica odzyskania niepodległości w ZK Siedlce


10 listopada br. w Zakładzie Karnym w Siedlcach uczczono 99 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, koncertem pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu wokalnego "Radość".
11 listopada to szczególnie ważna data dla każdego Polaka, przypomina  dzień, który był przełomowym momentem w dziejach Europy i w historii Polski. Po 123 latach niewoli narodowej  nasza Ojczyzna odzyskała niepodległość.
W procesie wychowawczym realizowanym w zakładach karnych oraz aresztach śledczych edukacja historyczna i obywatelska odgrywa niezmiernie ważną rolę. Kształtowanie odpowiednich postaw moralnych, społecznych i patriotycznych jest jednym z elementów skutecznej resocjalizacji osób pozbawionych wolności.
Wśród licznych oddziaływań w tym zakresie, realizowanych na terenie naszej jednostki warto wymienić takie przedsięwzięcia jak tworzenie gazetek ściennych w oddziałach mieszkalnych, ogólnozakładowy konkurs wiedzy o Święcie Niepodległości oraz emisję tematycznych audycji radiowych przez więzienny radiowęzeł.
Kulminacją tegorocznych obchodów, 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w siedleckim więzieniu był koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu wokalnego "Radość" pod batutą Pani Anety Karczmarskiej. Podczas występu muzycy wykonali szereg utworów towarzyszących walczącym z najeźdźcami rodakom. Utwory często poprzedzone były komentarzem, który przenosił słuchaczy w czasy, gdy Polacy, bardziej niż szczęścia i dóbr materialnych pragnęli wolności swojej umiłowanej ojczyzny.

Odznaczenia i awanse z okazji Narodowego Święta Niepodległości


9 listopada br. w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej 
odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości
 W uroczystości uczestniczył 
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki.

Narodowe Święto Niepodległości jest okazją do nadania odznaczeń
 i wręczenia awansów funkcjonariuszom i pracownikom Służby Więziennej. 
Z tej okazji Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki 
odznaczył 17. funkcjonariuszy medalami „Za zasługi w pracy penitencjarnej”
 i wręczył 40. aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe. 
W uroczystości wzięli udział, m.in. Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński,
 Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy
 i Pracowników Więziennictwa Czesław Tuła, 
dyrektorzy biur i kierownicy zespołów CZSW oraz zaproszeni goście. 
Odznaczonymi i awansowanymi byli funkcjonariusze 
i pracownicy CZSW, OSSW w Popowie oraz dyrektorzy Okręgowi Służby Więziennej.
W ZK Siedlce pamiętamy o tych, którzy odeszli

W czwartek, 9 listopada br. w Katedrze
 pw. Niepokalanego Poczęcia NMP 
była sprawowana Msza św. w intencji zmarłych funkcjonariuszy
 i pracowników Zakładu Karnego w Siedlcach oraz zmarłych z ich rodzin

Listopad to czas szczególnej pamięci o tych, co odeszli. Wzorem ubiegłego roku w siedleckiej katedrze odprawiona została msza za zmarłych funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego w Siedlcach. Mszy przewodniczył ks. Mateusz Czubak - kapelan siedleckiej jednostki.
Od chwili chrztu jesteśmy włączeni w Kościół. A Kościół jest naszą Matką, która uczy nas pielęgnować pamięć o żywych i zmarłych, wspiera nas modlitwą i uzdalnia do życia w komunii z Bogiem i innymi ludźmi.
Mówił ks. Mateusz w homilii
W Eucharystii uczestniczyli dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach ppłk Marek Suwiński, z-ca dyrektora ppłk Magdalena Maciejewska, a także funkcjonariusze i pracownicy jednostki. Podczas Mszy św. wystawiony był również poczet sztandarowy zakładu. Funkcjonariusze i pracownicy siedleckiego więzienia oraz zgromadzeni wierni modlili się za tych, którzy przez lata pełnili służbę drugiemu człowiekowi.