poniedziałek, 18 września 2017

ZK Siedlce na obchodach 78 rocznicy agresji na Polskę

Po mszy św., nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych
 oraz uczestników uroczystości, 
w towarzystwie Orkiestry Wojskowej,
 na Skwer Wileński gdzie pod pomnikiem Żołnierzy 
V i VI Brygady Wileńskiej  odbyły się główne uroczystości.
Na zakończenie zebrani złożyli wiązanki kwiatów
 oraz zapalili znicze pamięci
 W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele
 władz samorządowych, formacji mundurowych, 
szkół i instytucji działających na terenie miasta 
oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Siedlec. 
Siedlecki Zakład Karny reprezentowany był 
przez poczet sztandarowy jednostki 
oraz delegację funkcjonariuszy na czele
 z mjr. Mirosławem Zinem.