czwartek, 14 września 2017

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy w ZK Siedlce

Światowy dzień pierwszej pomocy w ZK Siedlce


08 września br. w Zakładzie Karnym w Siedlcach odbyło się spotkanie edukacyjne 
dla osadzonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Światowy Dzień Pierwszej Pomocy przypadający na 9 września,
 ustanowiony został w 2000 roku z inicjatywy 
Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża. 
Święto to ma na celu uświadomienie, jak ważna jest umiejętność udzielenia 
pierwszej pomocy, a także promowanie akcji edukacyjnych wśród obywateli.
Osadzeni z siedleckiej jednostki biorący udział w zajęciach prowadzonych
 przez wykładowców z Medycznej Szkoły Policealnej
 im. prof. Zbigniewa Religi  w Siedlcach, 
dr Beatę Łaziuk oraz mgr Anetę Dmowską – Pyckę
nabyli wiedzę i umiejętności dotyczące: