środa, 29 marca 2017

Wizyta przedstawicieli greckiego więziennictwa w ZK Siedlce

Wizyta przedstawicieli greckiego więziennictwa w ZK Siedlce


15 marca br. Zakład Karny w Siedlcach odwiedziło 
kierownictwo Zakładu Karnego z Ioannina w Grecji. 

Wizyta była ostatnim elementem konferencji „Kształtując przyszłość resocjalizacji - rola Służby Więziennej, organizacji pozarządowych i świata nauki”, podsumowującej międzynarodowy projekt "E.U.R.O.P.E - European Union Rapprochement for Offenders and Pupils Educations" , Europa dla Obywateli, budujący współpracę pomiędzy przedstawicielami Służby Więziennej, organizacji pozarządowych, świata nauki, aktywistów i artystów pracujących z więźniami.
W Konferencji zorganizowanej przez Collegium Civitas i Fundację Sławek uczestniczyli Przedstawiciele Służby Więziennej z Polski oraz Grecji, Rzecznika Praw Obywatelskich, sektora NGO oraz świata nauki, wolontariusze polscy, greccy oraz węgierscy, wspierający działania ukierunkowane na skuteczną readaptację skazanych.
Podczas wizyty w siedleckiej jednostce goście zostali zapoznani z formami pracy penitencjarnej oraz programami realizowanymi przez kadrę penitencjarną siedleckiego więzienia.
Dyrektor mjr Marek Suwiński przedstawił specyfikę oraz historię Zakładu Karnego w Siedlcach, który jest najstarszą jednostką okręgu warszawskiego. Goście zobaczyli oddziały mieszkalne, place spacerowe, kaplicę, halę sportową, świetlicę oraz oddział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo.