czwartek, 9 lutego 2017

Wiemy już, jaka będzie forma oraz wysokość waloryzacji rent i emerytur.

Wiemy już, jaka będzie waloryzacja rent i emerytur od 1 marca 2017 roku.


Zmieniają się zasady waloryzacji emerytur.

Rząd postanowił bowiem wszystkim 9 mln emerytom i rencistom zmienić zasady waloryzacji. Do tej pory w Polsce coroczna marcowa waloryzacja była procentowa. To oznaczało, że im ktoś miał mniejsze świadczenie, tym dostawał mniejszą podwyżkę.

Po zmianach, zamiast waloryzacji procentowej będzie waloryzacja mieszana, zatem będzie ona bardzo mała wobec wysoce rosnących wynagrodzeń za pracę w warunkach już rosnącej inflacji i przede wszystkim będzie ona niekorzystna dla  emerytów i rencistów  SW.
 I tak wszyscy seniorzy, których świadczenie nie przekracza 2273 zł brutto, dostaną 10 zł brutto podwyżki. Nie będzie więc można dostać podwyżki mniejszej niż 10 zł brutto. Ktoś natomiast, kto ma większe świadczenie, będzie miał podwyżkę o 0,44 proc. (ten ostatni wskaźnik jest wyliczony na podstawie ostatnich danych GUS o podwyżce płac i styczniowych danych o inflacji).
Przykładowo osoba pobierająca dziś emeryturę w wysokości 1300 zł brutto, od marca będzie dostawać 1310 zł brutto (10 zł brutto więcej), a ktoś, kto ma 2,5 tys brutto dostanie 2511 zł brutto (0,44 proc.).
Waloryzowane o 0,44 proc. będą też wszelkie dodatki. I tak dodatek pielęgnacyjny wzrośnie z 208,67 zł brutto do 209,59 (92 gr).Na tegoroczną waloryzację rząd zarezerwował 2,5 mld zł

Bez 15 lat stażu emerytura przepadnie?

Dla kogo emerytura? Chodzi o pomysł rządu, aby uzależnić emeryturę od stażu składkowego. Emeryturę otrzymywaliby tylko ci, którzy mają za sobą minimum 15 lat okresu składkowego. Jeśli opłacali składki jedynie np. przez 14 lat i osiem miesięcy, na starość od ZUS nie dostaliby ani grosza, a pieniądze, które płacili przez lata, po prostu by przepadły.

Ministerstwo tłumaczy: nic nie jest przesądzone

W komunikacie opublikowanym na stronie internetowej resort przyznaje, że propozycja uzależnienia prawa do emerytury również od stażu pracy została wpisana do dokumentu "Przegląd systemu emerytalnego. Informacja Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy z  dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 637) wraz z propozycjami zmian". Dokument został przyjętym przez rząd 30 grudnia ub. roku i przekazany Sejmowi.


MRPiPS zaznacza jednak, że na obecnym etapie propozycję tą należy traktować jako "rekomendację do dalszych prac i analiz szczególnie, że przedmiotowy dokument jest materiałem analitycznym, zawierającym opinie, rekomendacje i wnioski w odniesieniu do obecnego systemu emerytalnego"

Rząd chce też wprowadzić emerytury obywatelskie,
 które byłby równe dla wszystkich emerytów
 i na niskim poziomie kwotowym.
 Wypowiedzi członków rządu są na filmie
 zamieszczonym niżej Spotkanie regionalne RPO w Siedlcach - rzecznik został poinformowany o problemach emerytów i rencistów z ZK Siedlce

Spotkanie regionalne RPO w Siedlcach


W dniu 8 lutego b.r. działacze lokalni i przedstawiciele organizacji pozarządowych spotkali się z Rzecznikiem Spraw Obywatelskich Adamem Bodnarem w ramach spotkania regionalnego w Siedlcach. 

Uczestnicy spotkania przedstawili wiele spraw, które są istotne zarówno dla mieszkańców ich regionu jak i dla wszystkich obywateli.

Poinformowałem Rzecznika A. Bodnara o istotnych problemach nurtujących środowisko emerytów i rencistów SW z prośbą o jego wpływ na nowelizację przepisów prawa w celu poprawy naszej sytuacji. Poruszyłem sprawę trudności w realizacji ulg w PKP i wielokrotnego obciżąnia pracujących emerytów i rencistów składkami zdrowotnymi  w ramach powszechnego ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia. Ponadto zgłosiłem problem złego zarządzania siedleckim cmentarzem, z wnioskiem o nowelizację ustawy o cmentarzach w celu wzmocnienia kontroli cmentarzy wyznaniowych.