sobota, 27 lutego 2016

Podwyżka świadczeń emerytalnych i planowana organizacja imprez Koła w 2016 roku, emerytom i rencistom SW przysługuje uzyskanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony osób i mienia bez konieczności zdawania egzaminu


1 marca 2016 roku nasze świadczenia emerytalno-rentowe zostaną zwaloryzowane o 0,24 procenta. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru, w wysokości przysługującej w dniu 29 lutego 2016 r., przez wskaźnik waloryzacji wynoszący 100,24%.  Czyli emerytura wynosząca np. 1000 zł wzrośnie więc o 2,40 zł. 

W tym roku niską waloryzację, rząd chce wynagrodzić emerytom i rencistom jednorazowym dodatkiem, który również zostanie wypłacony w marcu.  Jednorazowy dodatek pieniężny przysługuje odpowiednio w wysokości:
  1. 400,00 zł - jeżeli świadczenia nie przekraczają kwoty 900,00 zł,
  2. 300,00 zł - jeżeli świadczenia wynoszą 900,00 - 1100,00 zł,
  3. 200,00 zł - jeżeli świadczenia wynoszą 1100,00 - 1 500,00 zł,
  4. 50,00 zł - jeżeli świadczenia wynoszą 1 500,00 - 2000,00 zł.

*****************************

Poza tym, informujemy, iż w 2016 r. Koło planuje  organizację niżej wymienionych trzech imprez integracyjnych :

1) Pobyt wypoczynkowy nad jeziorem Firlej w Ośrodku Wypoczynkowym "Zakątek Firlejowski" w dniach 24 -26 czerwca 2016 r.
2) Pobyt Wypoczynkowy nad jeziorem Bialskim w Hotelu Polesie & SPA w Białce w dniach 12 -14 sierpnia 2016 r.
3) Impreza w Siedlcach z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku połączona z balem karnawałowym w dniu 7 stycznia 2017 r. 
Imprezy wyjazdowe są ograniczone liczbowo - udziałem do 20 osób i o udziale w imprezie decyduje kolejność zgłoszeń uczestników.

*******************************

Ponadto przypominam o już  obowiązujących korzystnych zmianach prawa w przedmiocie i zakresie zatrudniania emerytów SW, a mianowicie z dniem 01.01.2014 r. funkcjonariusze-emeryci SW uprawnieni są do wykonywania zawodu pracownika ochrony osób i mienia bez konieczności zdawania egzaminu zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 13.06.2013 o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (DZ.U. z 23.07.2013r. poz. 829) i wprowadzonych zmian w art.26 ust.7 pkt 3 i 4, ustawy z dnia 22.08.1997 r o ochronie osób i mienia, które umożliwiają byłym funkcjonariuszom SW uzyskanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony osób i mienia bez konieczności zdawania egzaminu