poniedziałek, 11 maja 2015

W dniu 9 maja 2015 r. odbyło się Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Koła

W dniu 9 maja 2015 r. odbyło się Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze   naszego Koła,
na którym ustępujące władze przedłożyły sprawozdania ze swojej działalności za okres mijającej kadencji z lat 2011 - 2015, po czym Zebranie udzieliło absolutorium dla 
odchodzących władz.
Następnie Zebranie podjęło uchwały o wyborze władz   i zmian w statucie Koła na kolejną kadencję oraz odbyła się dyskusja w sprawie programu i kierunku rozwoju oraz planu imprez Koła  na bieżący rok budżetowy.