poniedziałek, 24 listopada 2014

Przyszłoroczna waloryzacja rent i emerytur wyniesie co najmniej 36 złotych.

Przyszłoroczna waloryzacja rent i emerytur

 wyniesie co najmniej 36 złotych. 


Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zakłada wprowadzenie w 2015 roku minimalnej gwarantowanej kwoty podwyżki świadczeń emerytalno-rentowych w kwocie 36 złotych. Ma wejść w życie 1 marca 2015 roku.

Zgodnie z ustawą zastosowanie w przyszłym roku waloryzacji procentowo-kwotowej, czyli waloryzacji procentowej z gwarantowaną minimalną podwyżką na poziomie 36 zł spowoduje, że wszystkie świadczenia poniżej 3333,33 zł miesięcznie będą podwyższone w większym stopniu, niż gdyby przeprowadzono waloryzację według obecnie obowiązujących zasad.

Nowe zasady waloryzacji mają objąć też  służby mundurowe, zatem również dotyczą naszych świadczeń emerytalnych