środa, 26 listopada 2014

Bal karnawałowy

Zapraszamy emerytów i rencistów SW 
wraz z małżonkami na imprezę 
z okazji Świąt Bożego Narodzenia
  i  rozpoczęcia nowego 2015 roku 
oraz na bal karnawałowy

       Nasza impreza rozpocznie się o godz. 17-tej w dniu 10 stycznia 2015 r. w domu weselnym "u Anny" przy ul. Garwolińskiej 83 w Siedlcach.
     Zgłoszenia oraz opłaty w kwocie 60 zł od osoby, przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2014 roku.
  Telefon kontaktowy do Jadzi Stefaniuk przyjmującej opłaty - kom. nr 731403019 oraz 25 6419089


poniedziałek, 24 listopada 2014

Przyszłoroczna waloryzacja rent i emerytur wyniesie co najmniej 36 złotych.

Przyszłoroczna waloryzacja rent i emerytur

 wyniesie co najmniej 36 złotych. 


Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zakłada wprowadzenie w 2015 roku minimalnej gwarantowanej kwoty podwyżki świadczeń emerytalno-rentowych w kwocie 36 złotych. Ma wejść w życie 1 marca 2015 roku.

Zgodnie z ustawą zastosowanie w przyszłym roku waloryzacji procentowo-kwotowej, czyli waloryzacji procentowej z gwarantowaną minimalną podwyżką na poziomie 36 zł spowoduje, że wszystkie świadczenia poniżej 3333,33 zł miesięcznie będą podwyższone w większym stopniu, niż gdyby przeprowadzono waloryzację według obecnie obowiązujących zasad.

Nowe zasady waloryzacji mają objąć też  służby mundurowe, zatem również dotyczą naszych świadczeń emerytalnych

środa, 12 listopada 2014

Święto Niepodległości w Siedlcach

W dniu 11 listopada 2014 r.
 delegacja Służby Więziennej pod przewodnictwem dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach mjr Marka Suwińskiego
 składa kwiaty pod pomnikiem Niepodległości w Siedlcach.