sobota, 16 lutego 2013


KOMUNIKAT MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

 w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2013 r.z dnia 13 lutego 2013 r.

Na podstawie art. 89 ust. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, późn. zm. ) ogłasza się, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2013 r. wynosi 104,0%.