piątek, 11 listopada 2011

Zebranie członków Koła ZEiRSW oraz spotkanie wigilijne w grudniu 2011 r.

W dniu 15 grudnia 2011 r. o godz. 11.00 odbędzie spotkanie członków Koła Emerytów i  Rencistów Służby Więziennej w świetlicy Zakładu Karnego w Siedlcach. Na spotkaniu  przwidziane jest dzielenie  sie opłatkiem i składanie życzeń świąteczno-noworocznych, a zarazem będzie to  zebranie członków Koła w celu  omówienia działalności  Koła za minionego rok i planowanych zadań na 2012 rok. Na spotkaniu będzie przygotowany poczęstunek i wobec tego zbieramy składkę po 5 zł na poczet jego kosztu. Prosimy uprzejmie o zgłoszenia telefoniczne na powyższe spotkanie w terminie do dnia 1 grudnia 2011 r. na  tel. kom.  nr. : 600 333 332 lub nr 667 554 961 oraz nr  517 930 975 lub pocztą elektroniczną na adres : zeirsw.siedlce@gmail.com